شرکت توسعه مسکن خوزستان
«سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»

رکود مسکن به کاهش قیمت منجر می‌شود؟

رئیس کانون انبوه سازان گفت: رکود تاثیرات مخربی بر عدم تعادل در بازار مسکن خواهد داشت؛ زیرا فاصله‌ی بین عرضه و تقاضا را عمیق‌تر و جبران آن را بعضا ناممکن می‌کند که در آینده می‌تواند به افزایش قیمت بینجامد. به گزارش سازه نیوز و به نقل از اسنا:سید محمد مرتضوی اظهار کرد: اگر تصور می‌کنیم […]

ادامه مطلب