راه های ارتباط با شرکت

برای ارتباط با هر کدام از واحدهای شرکت با شماره آن واحد تماس حاصل فرمایید و یا از فرم تماس مقابل با ارتباط برقرار کنید.

آدرس:

خوزستان، اهواز، کیانپارس، بین خیابان 5 و 6 شرقی، پلاک 255، کدپستی: 615594314

دفتر مدیرعامل:

061-33921448

امور مالی :

061-33921449

امور بازرگانی و فروش:

061-33921450

امور فنی:

061-33921451

امور اداری:

061-33922894

فکس:

061-33922890

آدرس ایمیل:

Info@tosemaskankh.com
tosemaskankh@gmail.com

فرم تماس با ما