شرکت توسعه مسکن خوزستان
«سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»

مجتمع مسکونی 100 واحدی ترنجستان

  • اهواز
  • مسکونی
  • 100
  • در دست اجرا
  • -
  • انتفاعی