شرکت توسعه مسکن خوزستان
«سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»

مجتمع 38 واحدی تجاری-مسکونی گلها

  • اهواز
  • مسکونی
  • 38
  • در دست اجرا
  • -
  • انتفاعی