شرکت توسعه مسکن خوزستان
«سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»

مسجد روستای عین 2 اهواز

  • اهواز
  • -
  • -
  • خاتمه کار
  • 1385/02/29
  • سه جانبه