شرکت توسعه مسکن خوزستان
«سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»

پروژه مسکونی 32 واحدی رسالت اهواز

یکی از پروژه های بزرگ شرکت توسعه مسکن خوزستان است که در شهر اهواز احداث شده است.

  • اهواز
  • مسکونی
  • 32 واحد
  • خاتمه کار
  • 1388/10/30
  • انتفاعی