فروش واحدهای مسکونی سروستان اهواز با شرایط ویژه

پروژه مسکونی 32 واحدی رسالت اهواز

شرکت توسعه مسکن خوزستان

یکی از پروژه های بزرگ شرکت توسعه مسکن خوزستان است که در شهر اهواز احداث شده است.

  • اهواز
  • مسکونی
  • 32 واحد
  • خاتمه کار
  • 1388/10/30
  • انتفاعی