شرکت توسعه مسکن خوزستان
«سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»

پروژه 44 واحد مسکونی و تجاری جوادالائمه

  • اهواز
  • مسکونی، تجاری
  • 44
  • خاتمه کار
  • 1381/12/21
  • انتفاعی