فروش واحدهای مسکونی سروستان اهواز با شرایط ویژه

پروژه 486 واحدی مسکن مهر شهید حقگو

شرکت توسعه مسکن خوزستان

  • بندر امام خمینی
  • مسکونی
  • 486
  • خاتمه کار
  • 1393/02/18
  • سه جانبه