فروش واحدهای مسکونی سروستان اهواز با شرایط ویژه

شرایط فروش

شرکت توسعه مسکن خوزستان

پیش فروش واحد مسکونی با شرایط ویژه

آپارتمان های قابل واگذاری شرکت توسعه مسکن خوزستان

آدرس: اهواز

: مسکونی

: در حال اجرا و پیش فروش

شرایط پیش فروش واحدهای مسکونی سرو 1 - سرو 2 - سرو 3 :

شرایط پیش فروش واحدهای مسکونی لاله :

شرایط فروش واحد تجاری ترنج 2:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید، با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس: 33921450-061